مرداد ۱۱, ۱۴۰۰

اهدا تندیس مدیران برتر و ارزش آفرینان ملی

شمشمین اجلاس مدیران برتر و ارزش آفرینان ملی در خصوص مدیریت خدمات کشوری، با هدف تولید علم در زمینه مدیریت مطابق با ادراکات اجتماعی، اصول و […]