چندرسانه‌ای

۱۵ دی ۱۴۰۰
چوریتسو برگر اسپریچو
۱۵ دی ۱۴۰۰
آموزش استیک آنتروکوت – خانه پروتئین امتیاز
۲۹ آذر ۱۴۰۰
آموزش پیتزای پپرونی اسپریچو
۲۹ آذر ۱۴۰۰
آموزش پخت پیتزا با استیک گوشت اسپریچو
۲۸ آذر ۱۴۰۰
معرفی شرکت توتیا فرد زنجان
۲۸ آذر ۱۴۰۰
حیات مارکت – جشنواره مدیران برتر
۲۸ آذر ۱۴۰۰
مراحل نصب قفس های پرورش ماهی توسط شرکت هیراد کاوه ساحل قشم
۲۸ آذر ۱۴۰۰
پروژه پرورش ماهی هیرادکاوه ساحل قشم