معرفی شرکت

تاریخچه

اهم موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه شامل ارائه خدمات مشاوره در زمینه تامین مالی پروژه ها، طرح ها و شرکت ها و زمان بندی جذب منابع تامین مالی و اصلاح ساختار مالــی و سازمانی شرکت ها ونظارت بر اجرای تجدید ساختار آن ها و تهیه و تدوین گزارش های امکان سنجی یا بررسی و ارزیابی گزارشات تهیه شده در این زمینه توسط دیگران و بررسی و تدوین برنامــه های استراتژیک راهکار های اجرایی دستیابی به اهداف آن ها و انجام مطالعات ریسک و مهندسی مالی و قبول مدیریت آن ها می باشد .

موضوع فعالیت شرکت

گروه ارزش آفرینان امتیاز یک هلدینگ چند رشته‏ای خصوصی است که به منظور راه‏اندازی، هدایت و توسعه فعالیت‏های اقتصادی مؤثر و سودآور برای سهامداران خود تشکیل شده است. این شرکت در تاریخ 15/07/1375 به صورت شركت سهامى خاص به شماره ثبت 7256 در اهواز تأسيس شده و در تاريخ 19/11/1385 به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده به شركت سهامى عام تبديل شده است. هم اکنون مركز اصلى شركت در تهران؛ میرداماد، پلاک 319، مجتمع تجاری اداری ارزش آفرینان امتیاز؛ واحد 301، کد پستی: 1969634007 واقع می‏باشد.

ارکان استراتژیک

بیانیه مأموریت
در تدوین مأموریت گروه ارزش آفرینان امتیاز به تبیین و تشریح ماهیت، خاستگاه، تبار، مقاصد اصلی و نقش‏های (کارکردهای اصلی) این شرکت پرداخته شده است. بیانیه مأموریت گروه ارزش آفرینان امتیاز عبارت است از:
"گروه ارزش آفرینان امتیاز یک هلدینگ چند رشته‌ای‏ خصوصی است که با هدف بهره‏گیری از فرصت‏های اقتصادی به سرمایه‏گذاری در صنایع و کسب و کارهای دارای بازدهی مطلوب پرداخته و می‌کوشد موجبات رشد حداکثری و بهبود مستمر عملکرد واحدها ی سرمایه‏پذیر خود را فراهم آورد."
سرمایه‏گذاری توسط گروه ارزش آفرینان امتیاز عبارت است از هرگونه مشارکت حقوقی در تأسیس شرکت‏های جدید، خرید یا افزایش سهام شرکت‏های موجود از طریق سرمایه‏گذاری مستقیم/ غیر مستقیم، و نیز هرگونه مشارکت مدنی در طرح‏ها و پروژه‏ها و خرید انواع اوراق بهادار که متضمن منافع اقتصادی و یا حقوق مالی قابل معامله برای شرکت باشد از جمله سهام، حق تقدم خرید سهام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، گواهی سپرده و سایر انواع اوراق بهادار. بازدهی مطلوب در گروه ارزش آفرینان امتیاز بدین معناست که درصد ارزش ریالی بازده سرمایه‏گذاری‏ها، بیش از حداقل درصد بازده مصوب که برای هر سال مالی به‏صورت جداگانه توسط هیأت مدیره گروه ارزش آفرینان امتیاز تعیین می‏گردد باشد.

چشم انداز

اهداف و مقاصد استراتژیک
مقاصد اصلی گروه ارزش آفرینان امتیاز عبارت است از:
 • بهره‏گیری از فرصت‏های اقتصادی در جهت سودآوری
 • ثروت‏آفرینی از طریق حفظ، تقویت و حداکثرسازی بازده و ارزش ذخایر، دارایی‏ها و سرمایه‏های در اختیار
 • سیاست‏گذاری و هدایت زنجیره کسب و کارهای سرمایه‏پذیر
 • تأمین رضایت و تضمین منافع پایدار ذینفعان

استراتژی‏های ما

نقش‏های گروه ارزش آفرینان امتیاز
تحقق مقاصد اصلی گروه ارزش آفرینان امتیاز مستلزم ایفای نقش مؤثر این شرکت در زمینه‏های مرتبط با آن‏ها می‏باشد. با توجه به مقاصد اصلی تعریف شده برای گروه ارزش آفرینان امتیاز، نقش‏های این شرکت به دو دسته تقسیم می‏شوند که عبارتند از "نقش سرمایه‏گذاری" و "نقش بنگاه‏داری". در ادامه به معرفی این نقش‏ها پرداخته می‏شود: الف: نقش سرمایه‏گذاری ما به‏منظور "بهره‏گیری از فرصت‏های اقتصادی در جهت سودآوری" به سرمایه‏گذاری در زمینه‏های مشخص می‏پردازیم. نقش سرمایه‏گذاری گروه ارزش آفرینان امتیاز معرف مجموعه مسئولیت‏ها و اقداماتی است که به‏منظور شناسایی، ورود و توسعه حوزه‏های سرمایه‏گذاری و پرداختن به فعالیت‏های اقتصادی جدید متوجه این هلدینگ می‏باشد. ب: نقش بنگاه‏داری ما به‏منظور "ثروت‏آفرینی از طریق حفظ، تقویت و حداکثرسازی بازده و ارزش ذخایر، دارایی‏ها و سرمایه‏های در اختیار" و "تأمین رضایت و تضمین منافع پایدار ذینفعان" و "سیاست‏گذاری و هدایت زنجیره کسب و کارهای سرمایه‏پذیر" به بنگاه‏داری بر مبنای اصول علمی و مدیریتی می‏پردازیم. نقش بنگاه‏داری گروه ارزش آفرینان امتیاز معرف مجموعه مسئولیت‏ها و اقداماتی است که در جهت سیاست‏گذاری، برنامه‏ریزی، سازماندهی و کنترل عملکرد واحدهای سرمایه‏پذیر متوجه این هلدینگ می‏باشد. ایفای هر کدام از این نقش‏ها نیازمند وجود "رویکرد‏ها" و "ساز و کارهای" کلان و مشخصی است که نقشه راه این شرکت را شکل می‏دهند و وجوه تمایز آن با سایر شرکت‏های مشابه را اشکار می‏سازد.

رویکردهای ما

با نگرش به دو نقش اصلی گروه ارزش آفرینان امتیاز که به آن پرداخته شد، در ادامه به تبیین رویکردهای این شرکت در این دو حوزه پرداخته می‏شود. الف: رویکردهای سرمایه‏گذاری ما رویکردهای سرمایه‏گذاری در گروه ارزش آفرینان امتیاز عبارتند از:
 • سرمایه‏گذاری در صنایع، کسب و کارها و پروژه‏های دارای بازدهی مطلوب
 • رشد و حداکثرسازی بازده دارایی‏ها و سرمایه‏های در اختیار
ب: رویکردهای بنگاه‏داری ما رویکردهای بنگاه‏داری در گروه ارزش آفرینان امتیاز عبارتند از:
 • افزایش یکپارچگی و هم‏افزایی در سطح گروه و زنجیره کسب و کارها
 • بهبود مستمر موقعیت رقابتی واحد‏های سرمایه‏پذیر در بازارهای هدف

ساز و کارهای ما برای دستیابی به مقاصد اصلی‏مان

پس از تعیین رویکردهای کلی در هریک از حوزه‏های کارکردی گروه ارزش آفرینان امتیاز، لازم است ساز و کارهای اساسی برای تحقق مقاصد اصلی از طریق ایفای نقش‏های پیش‏تر گفته شده با رویکردهای معیّن بپردازیم.
ساز و کارهای سرمایه‌‏گذاری در گروه ارزش آفرینان امتیاز عبارتند از: تاسیس و خرید سهام شرکت‌‏های مستعد خرید و فروش انواع اوراق بهادار مشارکت‌‏های استراتژیک با شرکت‌‏های معتبر داخلی و بین‏‌المللی
ساز و کارهای بنگاه‏داری در گروه ارزش آفرینان امتیاز عبارتند از: ایجاد یک نظام مدون و مؤثر حاکمیت شرکتی بکارگیری روش‏ها و ابزارهای نوین مدیریت کارآمد و علمی سیاست‏گذاری، سازماندهی و نظارت مؤثر بر واحد‏ها و شرکت‏های زیرگروه بسترسازی و فراهم نمودن زیرساخت‏های مورد نیاز جهت رشد حداکثری و بهبود عملکرد واحد‏ها و شرکت‏های زیرگروه تأمین و مدیریت بهینه منابع مالی در سطح هلدینگ و شرکت‏های زیرگروه
قلمرو فعالیت گروه ارزش‏آفرینان امتیاز
قلمرو فعالیت شرکت‏های چند کسب و کاره در دو دسته "قلمرو موضوعی" و "قلمرو جغرافیایی" بررسی می‏شود.
قلمرو موضوعی، به محیط مورد علاقه یا انتخاب شده برای فعالیت یک شرکت اتلاق می ‏شود. بر این اساس، قلمرو موضوعی در حوزه‏های سرمایه‏گذاری و بنگاه‏داری گروه ارزش آفرینان امتیاز به شرح ذیل پیشبینی شده است. واردات، صادرات، تولید و فروش مواد غذایی پر مصرف تولید و پرورش ماهی و آبزیان دریایی خرده فروشی و توزیع محصولات FMCG تولیدات زراعی و گلخانه‏ای دامپروری و تولید فرآورده‏های پروتئینی واسپاری انواع لوازم خانگی و نقلیه گردشگری هوایی و زمینی ارائه خدمات مشاوره سرمایه‏گذاری و توسعه کسب و کار
قلمرو جغرافیایی فعالیت‏های گروه ارزش آفرینان امتیاز، در کوتاه‏مدت ملّی، در میان‏مدت منطقه‌ای و در بلند‏مدت بین‏المللی می‏باشد.

ذینفعان گروه ارزش آفرینان امتیاز

ذینفعان گروه ارزش آفرینان امتیاز عبارتند از همه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر کسب و کار‏های آن اثر می‏گذارند یا از آن تأثیر می‏پذیرند. مطابق این تعریف گستره وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله، سهامداران، شرکت‏های زیرگروه، کارفرمایان، کارکنان، تأمین‏کنندگان، مشتریان، شرکای تجاری و ... جزء ذینفعان گروه ارزش آفرینان امتیاز محسوب می‏شوند. ذینفعان گروه ارزش آفرینان امتیاز به انواع اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل تقسیم می‏شوند:
 • همه‏ی سهامداران خرد و عمده
 • اعضای هیأت‏مدیره، هیأت عامل و سایر کارکنان گروه ارزش آفرینان امتیاز
 • شرکت‏های سرمایه‏پذیر (شامل شرکت‏های تابعه و شرکت‏های وابسته)
 • مشتریان، شرکای تجاری، طرف‏های قراردادی کنسرسیومی و مشارکتی، تأمین‏کنندگان کالاها و خدمات و کارگزاران فروش و ارائه خدمات و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که طرف‏های قراردادی گروه ارزش آفرینان امتیاز می‏باشند.
 • مشتریان محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت‏های سرمایه‏پذیر گروه ارزش آفرینان امتیاز

مسئولیت پذیری اجتماعی

 • مسئولیت اجتماعی سازمان از جستارهای "اخلاق کسب و کار" است و به نقشی که شرکت‏ها درحوزه اجتماعی برعهده دارند مربوط می‏شود. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.
 • مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها به عنوان مسئولیت شرکت در قبال جامعه، افراد انسانی، و محیطی است که سازمان در آن فعال است و این مسئولیت از ملاحظات اقتصادی فراتر می‏رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی ملموس‏تر اینگونه تعریف شده است: مسئولیت اجتماعی سازمان فعالیت‌هایی است که پیش برنده منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون لازم می‌دارد.
 • مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را به اصول و قواعد کسب و کار اضافه می‌کند که براساس ان، شرکت‌ها به فعالیت‌هایی اقدام می‌کنند که وضع جامعه را بهتر کرده و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می‏شود نیز پرهیز ‌کنند. پاسخگویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت شرکت در جهت عمل و اقدام نسبت به خواسته‌ها و انتظارات جامعه دارد.

ارزش‏های سازمانی ما

ارزش‏های سازمانی گروه ارزش آفرینان امتیاز بیانگر موازین اخلاقی و اصول بنیادین حاکم بر این شرکت و واحدهای تابعه آن بوده، معرف هویت اجتماعی – اقتصادی ما در تعامل با محیط پیرامونمان می‏باشد. ارزش‏های سازمانی ما عبارتند از:
 • خلق ثروت برای سهامداران
 • قانون‏مداری در فعالیت‏های اقتصادی: قانون‏مداری برای گروه ارزش آفرینان امتیاز عبارت است از پایبندی به قوانین و مقررات داخلی، بالادستی و کشوری (شامل مصوبات مجلس، دستگاه‏های اجرایی و سایر نهادهای مرتبط) و خارجی (شامل قوانین مالی و تجاری بین‏المللی و نیز ضوابط مالی و تجاری مربوط به کشورهای حوزه فعالیت گروه ارزش آفرینان امتیاز).
 • برخورداری از سلامت حرفه‏ای و رفتاری
 • شفافیت در عملکرد مالی: با گسترش تکنولوژی و پیچیده شدن روابط تجاری، امروزه شاهد گسترش روزافزون تخلفات در عرصه اقتصادی هستیم. پیدایش جرایم اقتصادی نظیر پولشویی با ویژگی‌های خاص خود، نشان دهنده اهمیت و ضرورت اتخاذ روش‌ها و تدابیری در جهت مبارزه و پیشگیری از این دسته از جرایم است. با این توضیح، "شفافیت مالی" یکی از اصولی است که با هدف افزایش نظارت و پاسخگویی اشخاص در قبال مسئولیت‌ها و وظایف خود، در پی انتشار و در دسترس قرار دادن دسته‌ای از اطلاعات مالی است که برای تحقق اهداف فوق، ضروری است؛ تا از این طریق نسبت به گذر از بستر نهان‌سازی اطلاعات به سمت نهادینه کردن انتشار آن‌ها برای ذینفعان، حرکت نمود. اصل شفافیت مالی، فرآیندی است که از طریق ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات، محصول نهایی آن، فرآیند "دیدن و دیده شدن" است. در نتیجه این فرآیند است که اشخاص ذینفع، امکان نظارت بر مسئولین و نهادهای اقتصادی و دسترسی به اطلاعات موجد حق و تکلیف را پیدا می‌کنند و می‌توانند به صورت آگاهانه و با اطمینان اقدام به پایش، ارزیابی و نظارت بر فعالیت‏های اقتصادی آن‏ها کنند.
 • پاسخگویی در قبال کلیه تصمیمات مدیریتی: پاسخگویی یکی از ابزارهای اصلی مبارزه با فساد به‏حساب می‏آید. وجود سیستم کارآمد پاسخگویی از سویی باعث حفظ مشروعیت و مقبولیت حاکمیت شرکتی و برخورد با هرگونه فساد می‏شود و از سوی دیگر می‏تواند از فساد در شرکت‏ها جلوگیری کند. پاسخگویی یعنی شرکت برای رفتار خویش در برابر ذینفعان خود پاسخگو است. پاسخگویی نیروی پیش برنده کنترلی است که موجب می‏شود مدیران شرکت در همه سطوح در برابر اقدامات خود مسئول باشند.
 • بهبود مستمر کیفیت محصولات
 • حفظ و ارتقای جایگاه برندهای سازمانی و محصولات واحدهای سرمایه‏پذیر
 

پیام ریاست هیأت مدیره

گروه ارزش آفرینان امتیاز یک هلدینگ چند رشته‌ای‏ست که با هدف بهره‏گیری از فرصت‏های اقتصادی در جهت ثروت‏آفرینی، تأمین رضایت و تضمین منافع پایدار سهامداران خود به‏دنبال سرمایه‏گذاری در فعالیت‌های اقتصادی اثربخش و سودآور می‏باشد. ما به‏منظور حفظ، تقویت و حداکثرسازی بازده و ارزش ذخایر، دارائی‏ها و سرمایه‏های در اختیار به سرمایه‏گذاری از طریق تاسیس و خرید سهام شرکت‏های مستعد، خرید و فروش انواع اوراق بهادار و مشارکت با شرکت‏های معتبر داخلی و بین‏المللی در پروژه‏های ملّی، منطقه‌ای و جهانی در صنایع و کسب و کارهای دارای بازدهی مطلوب می‏پردازیم و می‌کوشیم علاوه بر تأمین و مدیریت بهینه‏ی منابع مالی و فراهم آوردن بسترها و زیرساخت‏های رقابتی مورد نیاز، با ایجاد یک نظام مدون و مؤثر حاکمیت شرکتی و به‏کارگیری مدیریت کارآمد علمی جهت افزایش یکپارچگی و هم‏افزایی سازمانی، از طریق سیاست‏گذاری، پشتیبانی، سازماندهی و نظارت مؤثر، موجبات رشد حداکثری و بهبود مستمر عملکرد واحدها ی سرمایه‏پذیر خود را فراهم آوریم. ما تحقق بیشترین ارزش پایدار برای ذینفعانمان را در گروِ کسب و کار سالم و مشارکت در ارتقای سهم بخش خصوصی در توسعه پایدار کشور و همچنین ایفای نقش سازنده در اقتصاد جهانی می‏دانیم و در این راستا همواره شفافیت، قانون‏مداری، پاسخگویی و پایبندی به مسئولیت‏های اجتماعی را سرلوحه‏ی کسب و کار خود قرار خواهیم داد.