ما چه می‌کنیم؟

 فعالیت شرکت ارزش آفرینان امتیاز شامل ارائه خدمات مشاوره در زمینه تامین مالی پروژه‌ها، طرح‏‌ها و شرکت‏‌ها و زمان‌بندی جذب منابع تامین‌مالی و اصلاح ساختار مالی و سازمانی شرکت‏‌ها و نظارت بر اجرای تجدید ساختار آن‏‌ها و تهیه و تدوین گزارش‏‌های امکان‌‏سنجی یا بررسی و ارزیابی گزارشات تهیه شده در این زمینه توسط دیگران و بررسی و تدوین برنامه‏‌های استراتژیک راهکار‏های اجرایی دستیابی به اهداف آن‏ها و انجام مطالعات ریسک و مهندسی مالی و قبول مدیریت آن‏ها می‏باشد. با توجه به این تعریف، نقش‏‌های این شرکت به دو دسته تقسیم می‌‏شوند که عبارتند از “نقش سرمایه‏‌گذاری” و “نقش بنگاه‌‏داری“.

۲

نقش سرمایه‌گذاری

ما به‏‌منظور “بهره‏‌گیری از فرصت‏‌های اقتصادی در جهت سودآوری” به سرمایه‏‌گذاری در زمینه‏‌های مشخص می‏‌پردازیم.

۲

نقش بنگا‌ه‌داری

ما به‏‌منظور “ثروت‏‌آفرینی از طریق حفظ، تقویت و حداکثرسازی بازده و ارزش ذخایر، دارایی‏‌ها و سرمایه‏‌های در اختیار” و “سیاست‏‌گذاری و هدایت زنجیره کسب و کارهای سرمایه‏‌پذیر” به بنگاه‏‌داری بر مبنای اصول علمی و مدیریتی می‏‌پردازیم.

افتخارات ما